Jak více oživit a ucelit sportovní areál, který návštěvníkům nabízí více jak 35 venkovních a krytých sportovišť? BARVOU!

Logo Sport Park Liberec je složeno z několik prvků a barev, proto jsme se rozhodli celkově areál více prosvětlit a oživit barvami aby více korespondoval s logotypem. Sportovní haly a hřiště jsou rozeseta po celém areálu, v kterém se pro nové návštěvníky může být obtížnější orientovat. S touto zkušeností jsme pracovali a přiřadily jsme ke každé sportovní hale (potažmo sportu, ve které části areálu se nachází) vlastní barvu. Barevnost tak hraje v komunikaci se zákazníkem/návštěvníkem velkou roli a odráží se jak na outdoorových reklamách tak i na interním značení. Podstatnou částí visuálního stylu jsou pak jednotlivý sportovci pro daný sport, a grafický prvek, který vychází z logotypu Sport Parku Liberec a pomáhá osvěžit a připomínat brand na místech, kde to jinak není možné.